113 views 1 comments

1403/1/3 - 03/22/2024

جمهوری اسلامی در حاشیه‌ی جنگ آمریکا با نیابتی‌ها/ پروفسور هوشنگ امیر احمدی

نظرها :

برای افزودن نظر، لطفا به حساب کاربری خود وارد شوید...

ورود

مهدی شمس

mahdishams.m@gmail.com@

1403/1/28 - 04/16/2024

بسیار آموزنده