ویدئو های منتشر شده سازمان آبان

هوشنگ امیراحمدی، موافقین و مخالفین ایران هسته ای - مجموعه "به سوی توازن قوا در خاورمیانه" قسمت دوم

1403/1/24 - 04/12/2024

مشاهده ویدئو

هوشنگ امیراحمدی ، علت اصلی تداوم تنش در خاورمیانه - مجموعه "به سوی توازن قوا در خاورمیانه" قسمت اول

1403/1/24 - 04/12/2024

مشاهده ویدئو

حافظه تاریخی، مصاحبه پروفسور امیراحمدی با شبکه من‌وتو، مِی ۲۰۱۹، اهداف و استراتژی سازمان آبان

1403/1/24 - 04/12/2024

مشاهده ویدئو

جمهوری اسلامی در حاشیه‌ی جنگ آمریکا با نیابتی‌ها/ پروفسور هوشنگ امیر احمدی

1403/1/3 - 03/22/2024

مشاهده ویدئو