ویدئو های منتشر شده سازمان آبان

پروفسور هوشنگ امیراحمدی، رئیس جمهور 《تورک》 و مسائل امنیتی-مرزی در غرب کشور. بخش سوم . کلاب هاوس

1403/4/24 - 07/14/2024

مشاهده ویدئو

پروفسور هوشنگ امیراحمدی، رئیس جمهور 《تورک》 و مسائل امنیتی-مرزی در غرب کشور. بخش دوم . کلاب هاوس

1403/4/24 - 07/14/2024

مشاهده ویدئو

پروفسور هوشنگ امیراحمدی، رئیس جمهور 《تورک》 و مسائل امنیتی-مرزی در غرب کشور. بخش اول . کلاب هاوس

1403/4/24 - 07/14/2024

مشاهده ویدئو

پروفسور هوشنگ امیراحمدی ؛ دبیرکل سازمان آبان. گفتگو پیرامون انتخابات ۱۴۰۳

1403/4/17 - 07/07/2024

مشاهده ویدئو

پروفسور هوشنگ امیراحمدی در گفتگو با آقای کرمی ، کارکرد و معنای انتخابات در ایران

1403/4/1 - 06/21/2024

مشاهده ویدئو

انتخابات1403 ... سالی که نکوست از بهارش پیداست

1403/3/29 - 06/18/2024

مشاهده ویدئو

چرا طرح انتخاباتی سال 1392 مناسب برای انتخابات 1403 نیست ؟

1403/3/21 - 06/10/2024

مشاهده ویدئو

پروفسور هوشنگ امیراحمدی ، انتخابات پیش رو ، مشکل غنی سازی و تله برجام

1403/3/20 - 06/09/2024

مشاهده ویدئو

گفتگوی پروفسور هوشنگ امیراحمدی پیرامون انتخابات ریاست جمهوری پیش رو

1403/3/16 - 06/05/2024

مشاهده ویدئو

کاندیداهای جنجالی و اقتصاد فقر گستر . 14 خرداد 1403

1403/3/15 - 06/04/2024

مشاهده ویدئو

سیاست جمهوری اسلامی ، بین ایدیولوژی و عملگرایی

1403/3/12 - 06/01/2024

مشاهده ویدئو

گفتگو با آقایان مهدوی آزاد و افشاری پیرامون انتخابات در ایران در تلویزیون ایران اینترنشتال

1403/3/9 - 05/29/2024

مشاهده ویدئو

گفتگو در کلاب هاوس .. بررسی انتخابات ریاست جمهوری

1403/3/7 - 05/27/2024

مشاهده ویدئو

هوشنگ امیراحمدی، موافقین و مخالفین ایران هسته ای - مجموعه "به سوی توازن قوا در خاورمیانه" قسمت دوم

1403/1/24 - 04/12/2024

مشاهده ویدئو

هوشنگ امیراحمدی ، علت اصلی تداوم تنش در خاورمیانه - مجموعه "به سوی توازن قوا در خاورمیانه" قسمت اول

1403/1/24 - 04/12/2024

مشاهده ویدئو

حافظه تاریخی، مصاحبه پروفسور امیراحمدی با شبکه من‌وتو، مِی ۲۰۱۹، اهداف و استراتژی سازمان آبان

1403/1/24 - 04/12/2024

مشاهده ویدئو

جمهوری اسلامی در حاشیه‌ی جنگ آمریکا با نیابتی‌ها/ پروفسور هوشنگ امیر احمدی

1403/1/3 - 03/22/2024

مشاهده ویدئو