حمایت مالی شما

سازمان آبان تمامی کمکهای مالی خود را از افراد و سازمان ها دریافت میکند. این سازمان هیچ کمک مالی از دولتها نمیپذیرد. به حسابهای مالی سازمان رسیدگی میشود و جمع آوری کمکهای مالی قانونی است.

لطفا برای پرداخت کمکهای مالی خود از یکی از روشهای زیر استفاده نمایید. اطلاعات شما کاملا محرمانه میماند.

 

از طریق چک یا فرم های نقدی

لطفا چک را در وجه سازمان آبان نوشته و به آدرس زیر بفرستید.

P.O. Box 707, Princeton, NJ 08540

پشتیبانی

در صورت داشتن سوال و یا برخورد با هرگونه مشکل فنی لطفا با ما از طریق یکی از راه های زیر تماس بگیرید.

ایمیل: info@aban.vip

لطفا این فرم را با دوستان و آشنایان خود بفرستید. از حمایت شما قدردانی میشود.

از طریق کارت بانکی