تشکل اتحاد برای ایران نوین (آبان) در 7 آبان، روز بزرگداشت کورش کبیر، حضور خود را اعلام کرد. بیانیه آبان، که در برگیرنده اهداف، ایدئولوژی، ضرورت، چگونگی گذار و نحوه ساختن یک ایران نوین است    در کانال تلگرام آبان با آدرس در دسترس است t.me/abanorg
آبان یک تشکل سیاسی-اجتماعی بر مبنای ایده “ملت گرائی” برای ساختن یک ایران نوین است. “ملت گرائی” مفهومی چند بُعدی است و ابعاد حکومتی، اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی و روابط بین المللی را شامل می شود. ملتگرا، فردی ایرانی است که در جهت اعتلای کشورش با جان و دل می کوشد و هدف او هم شاد کردن مردم، آباد کردن سرزمین، شکوفا کردن فرهنگ، قانونمند کردن دولت و ترفیع جایگاه جهانی ایران است.
هدف آبان متحد ساختن ایرانیان داخل و خارج کشور حول این ایده است. ما به استقلال فکری و عملی افراد و نیروهای سیاسی درون این اتحاد احترام می گذاریم. تشکل آبان از همکاری غیر ایرانیان با رعایت اصل حاکمیت و استقلال ملی برای رسیدن به این هدف استقبال می کند. استقلال سیاسی، مالی و تشکلاتی آبان از دولت های خارجی یک اصل غیر قابل تغییر است، همچنان که پاسداری از تمامیت ارضی کشور، یگانگی ملت ایران، زبان ملی کشور و عدالت میان ایرانیان نیز از اصول تغییر ناپذیر آبانیان ملتگرا است.
ایران نوین، ایرانی در چهار چوب اصول زیر خواهد بود: نظامی سکولار و دمکراتیک، کشوری مقتدر و صلح طلب، سرزمینی پاک و آباد، فرهنگی غنی و شکوفا، حکومتی (و دولتی) قانونمند و منضبط و عضوی برابر و رفیع در جامعه جهانی. ارزش های جدائی ناپذیر یک ایران نوین عبارتند از، آزادی خواهی فردی و اجتماعی، استقلال طلبی و جهان گرایی، عدالت و اخلاق پروری، تبعیض ستیزی، خشونت گریزی، و انتقام پرهیزی. این ارزش ها با آن اصول، خمیر مایه قانون اساسی یک ایران نوین هستند که در راستای اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای مربوطه تنظیم خواهد شد.
ادامه در پست های بعدی. لطفا بیانیه مفصل آبان را در کانال تلگرام آبان‌ به آدرس
@abanorg
t.me/abanorg
بخوانید.